Kidron

kidron sports center Kidron Ohio

Kidron, Ohio

330.857.1703

 

Monday: 8:30AM – 8:00PM
Tuesday: 8:30AM – 6:00PM
Wednesday: 8:30 - 6:00 PM
Thursday: 8:30AM – 8:00PM
Friday: 8:30AM – 6:00PM
Saturday: 8:30AM – 2:00PM
Sunday: CLOSED

Kidron Sports Center in Berlin